Languages

 • English
 • German
 • Hungarian

Életen át tartó tanulás/ személyi fejlődés/ minőségirányítás

Bevált gyakorlatok A szociális munkások/ szociálpedagógusok munkájában a bécsi önkormányzaton (városi/ tartományi kormányzat) Munkatársak orientációs megbeszélése employee performance discussion

 • gyengeségek-erősségek elemzése, bizalmas megbeszélés
 • egyéni továbbképzési lehetőségek az elemzés alapján
 • folyamatorientált
 • évente egyszer
 • a dokumentumok kötelező archiválása (compliant to archiving) a munkavállalók áthelyezésekor
 • a dokumentumok kötelező archiválása (compliant to archiving) vezetőváltáskor
 • a formális munkavállalói értékeléshez képest (employee assessment) legalább három hónap eltéréssel

A továbbképzés joga

 • 2 x 3 nap / naptári évenként
 • választási lehetőség a továbbképzési kínálatból
 • továbbképzési tanácsadó az alkalmazottak képviseletével és szavazati jogával
 • szolgálati idő alatt fizetett továbbképzés
 • speciális továbbképzés kezdők számára
 • további továbbképzési kínálat a vezetők és dolgozók részére

A felügyelethez való jog

 • munkaidőben, fizetés mellett
 • újabb csoportfelügyelet a team válsága esetében
 • a kezdők kötelező felügyelete

Munkaszünetek-/ a tehermentesítés modelljei

 • Sabbatical: az ötödik szolgálati évtől  keret: öt év egy szabad év legkorábban 2 év megtakarítási idő után
 • max. 10 év szabadság fizetés nélkül, kötelező indokolás nélkül ·képzési év ez alatt az idő alatt munkanélküli segély max. egy évig
 • részfoglalkoztatásra való jog a teljes szolgálati idő max. 15 évéig
 • a heti munkaidő csökkentése 5, naptári évenként egy óránkénti fokozatban

A dolgozói képviselet perspektívái

 • a munkaköri leírás eltörlése
 • tevékenységi köröket átfogó továbbképzés
 •  kezdők képzésének javítása
 • a fizetés javítása és a felügyelet szabad választása

 Thank you for your attention