Languages

  • English
  • German
  • Hungarian

Konferencia Budapesten 2007. 10. 29-31.

Az EQF ( Európai Képzési Keret/European Quality Framework/Europäischer Qualifizierungsrahmen) és az egész életen át tartó tanulás (LLL - Lebenslangem Lernen) hatásai a közszféra foglalkoztatottjainak életútjára és besorolására

A közszolgálati munkaadók, illetve vállalatok egyre gyakrabban működnek piacgazdasági feltételeknek megfelelően. Megkövetelik a munkavállalók flexibilitását. A képzettség és végzettség elismerésének hiánya a szektorban természetszerűen vezet kényszerű foglalkoztatási mobilitáshoz Európában. Ez teszi szükségessé, hogy az európai továbbképző központok egyre szorosabban működjenek együtt.

A konferencia célja, hogy nemzetközileg is összehasonlíthatóvá és egyeztethetővé váljon az EQF és az egész életen át tartó tanulás programjainak hatása a közszolgálati szektor szociális partnereinek pályafutás-szabályozására az európai foglalkoztatáspolitika keretében.
Az európai foglalkoztatáspolitikák keretében kívánja ezek hatásait és a további európai fejlődési irányokat megvitatni, ill. ún. „best-practice" példákat is felvonultatni.